tetterettet

De idee

Twee architecten in gevecht over hun ontwerp voor het ultieme holocaustmonument, voor twee zangers en de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’. Francine Houben, creatief directeur van Mecanoo Architecten, ontwerpt een visionair monument. Aan de onvermijdelijke vragen, discussies en conflicten over nieuwe monumenten en traditionele herdenkingen voegt dit Gesamtkunstwerk pijnlijke confrontaties, verfrissende inzichten en verhelderende overpeinzingen toe. 

Nieuw Holocaustmonument
'Het ontwerp voor het nieuwe Holocaustmonument wordt ingegeven door de misvatting dat iets enorms ook herdacht moet worden met iets enorms’, schreven socioloog Abram de Swaan en kunstenaar Hans van Houwelingen in 2016 in De Volkskrant. Hun kanttekeningen bij het ontwerp van Daniel Libeskind voor een nieuw Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam bracht componist Boudewijn Tarenskeen op het idee een virtueel Holocaustmonument te laten ontwerpen door een architect, als basis voor een voorstelling met kritisch-beschouwende poët
ische teksten op muziek. Het plan voor Memorial was geboren, een muziekdrama over de zin en waarde, de vorm en omvang van gedenktekens, en de misverstanden en conflicten daarover tussen makers, overheden, herdenkingsorganisaties en de burgerij. Niet als een pamflet of aanklacht, noch als een alles omvattend essay of relaas, maar in de vorm van een dialoog op hoofdpunten tussen twee ongelijk gestemde betrokkenen. Met overpeinzingen en argumenten als wapen, ingebed in een muzikale omgeving tegen de achtergrond van groot geprojecteerde beelden van een nieuw monumentontwerp. 

Sereniteit en narcisme
De grondstof van Memorial is de discussie tussen zangers-solisten die hun visie geven op het ontwerpen van een nieuw monument. Zij gaan een gesprek aan over ethiek en esthetiek. Ze zijn erop uit de traditie van het herdenken te bevrijden van de gebruikelijk routinematigheid door samen een methodiek te ontwerpen. Maar de een is een sociaal bewogen mens, contemplatief en gefascineerd door Oosterse mystiek, de ander een academicus, een utopist, stellig in zijn profetie. De een is op zoek is naar zuiverheid, de ander naar waarheid, een botsing van sereniteit en narcisme. Hun debat spitst zich toe op de vraag of er aan het dichtgeslibte depot aan herinneringstekens nog iets zinvols valt toe te voegen, iets dat ook voor komende generaties nog van betekenis zal zijn. De geprojecteerde beelden van het Houbens monumentontwerp bieden het publiek het nodige perspectief. Componist Tarenskeens grote fascinatie is de spanning tussen kunst en werkelijkheid. Er zal een moment zijn waarop de beide protagonisten in hun ijver hun domein af te bakenen afstand nemen van het thema. Dan is er geen plaats meer is voor de geschiedenis, de herinnering en de pijn. Dan is er alleen nog maar Kunst. De makers zijn zich ervan bewust dat zij een uitdrukkingsmiddel moeten vinden dat de huidige generaties inzicht geeft in die grote historische gebeurtenis waarvan de laatste ooggetuigen binnenkort niet meer onder ons zullen zijn. 

Muziek-tekst-beeld
Aan de hand van een vuistdik, door Boudewijn Tarenskeen getekend storyboard worden de beeldsequenties van Francine Houben en de daarmnee verbonden muziekdelen nauwgezet met elkar vebonden. Het verhaal dat Houbens schetsen uitbeelden vormt de plattegrond vormen waarop de librettist zijn dialogen schrijft

De indrukwekkende aanblik van een podium bevolkt door 53 musicerende in vol ornaat gestoken militairen is een essentieel aspect van de voorstelling. De Koninklijke Landmacht ondersteunt dit initiatief van harte omdat, in de woorden van ritmeester Rob Sloekers, ‘de Militaire Kapel met deze deelname aan een cultureel evenement een positieve bijdrage meent te leveren aan het imago van de Nederlandse strijdkrachten’. Het deelnemen aan een project als dit, ontsproten aan de burgersamenleving, is een novum voor dit militaire orkest.

muziek - tekst - beeld de mensen audio & video agenda |